Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Sposób wykorzystania z pozyskanych od Użytkowników informacji
Pozyskiwanie przez Serwis informacji od Użytkowników pozwala na utrzymanie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, personalizowanie treści i sugerowanie Użytkownikom różnych rozwiązań. Dzięki gromadzonym informacjom możliwe jest zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z interesujących ich elementów Usług oraz zasobów Serwisu. Serwis IQzdrowia w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał danych Użytkowników. Dane Użytkowników mogą zostać udostępnione jedynie firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Uzytkownika lub dokonania przez niego płatności on-line, a także firmie spedycyjnej, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla finalizacji transakcji zawartej z Sprzedawcą w ramach Serwisu IQzdrowia. Dane Użytkowników, nie zostaną wykorzystane przez firmy obsługujące transakcje płatnicze, jak również firmy spedycyjne, w żadnym innym celu niż ten, o którym mowa powyżej.

2. Komunikacja z Użytkownikiem

Serwis korzysta z informacji na temat Użytkownika przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej komunikacji na temat Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i w celu informowania o zmianach w Regulaminach.
Serwis komunikuje się z Użytkownikami głównie drogą elektroniczną, jednakże w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznej komunikacji, Serwis może porozumiewać się Użytkownikami, także drogą telefoniczną. Użytkownik Serwisu, który zgłosił chęć otrzymywania Newslettera, będzie go otrzymywał na podany podczas Rejestracji adres e-mail. Newsletter obejmował będzie tylko i wyłącznie wiadomości o charakterze promocyjno – reklamowym, związane z ofertą Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter.

3. Wyświetlanie i monitorowanie reklam i usług

Pozyskiwanie przez Serwis informacji od Użytkowników pozwala na udoskonalania systemów reklamowych i pomiarowych, co z kolei ma na celu wyświetlanie interesujących Użytkownika reklam zarówno w obrębie Serwisu, jak i poza nim, oraz mierzenie skuteczności i zasięgu – tak reklam, jak i Usług.

W serwisie stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności serwisu IQzdrowia.pl oraz poprawy jakości funkcjonowania IQsklepu.


POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

Serwis IQzdrowia.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, oraz może używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. analizy ruchu w ramach Serwisu (Google Analytics), w celu oceny jego użyteczności oraz poprawy jego funkcjonalności, zmierzającej do zapewnienia każdemu Użytkownikowi, prawa do korzystania z Serwisu w pełnym wymiarze,
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych, którzy z nami współpracuje Serwis.


Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, Serwis zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników. 

Informujemy, iż Serwis może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


Wezwania i nakazy sądowe oraz zapobieganie szkodom


Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji Użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych, jeżeli w dobrej wierze uzna, że jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Polski, w przypadku których w dobrej wierze uznane zostanie, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy Użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.

Usługodawca zastrzega sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony Serwisu, Użytkownika i innych osób, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Możliwe jest przykazanie innym podmiotom informacji o wiarygodności konta Użytkownika, mając na względzie zapobieganie oszustwom i nadużyciom, tak w obrębie Serwisu, jak i poza nim. Uzyskiwane przez Usługodawcę informacje mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń warunków lub zasad uregulowanych za pośrednictwem udostępnionych Regulaminów, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przechowywania informacji o kontach zablokowanych Użytkowników w wyniku naruszenia Regulaminu przez nie dłużej niż rok w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania Regulaminu.


W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenie niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego, możliwe jest udostępnienie danych Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.


Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, jak również może żądać ich korekty, bądź też usunięcia.