Studio Industria
Studio Industria


795 407 777

usługiproduktyoferty pracy
typ konta
firma
nick użytkownika
Studio Industria
pełna nazwa firmy
Studio Industria
adres
Rzeszów, ul. Langiewicza 22B
35-021 Rzeszów
tagi
fitness, mobility, fit, joga, stretching, kręgosłup, senior, mama, relaksacja, kardio

Studio Industria to miejsce, w którym człowiek postrzegany jest jako całość (ciało i umysł). To miejsce, w którym pracuje się nie tylko nad prawidłową wagą ciała, ale również nad prawidłową postawą, elastycznością mięśni, oddechem, umiejętnością relaksu. Nasza oferta ma zapewnić Ci siłę, kondycję, stabilizację i równowagę. Chcemy by nasi Klienci mieli możliwość odreagowania stresu, napięć, a nawet złości poprzez wysiłek fizyczny. Studio Industria zapewnia zbilansowany i wszechstronny trening.
 
Zajęcia prowadzone w kameralnych grupach (maksymalnie 10 osób) dają Klientowi poczucie pół-personalnego treningu, ponieważ instruktor ma możliwość - dzięki niewielkiej liczebności grupy - korygowania błędów i oferowania modyfikacji ćwiczeń dostosowanych do aktualnej formy czy predyspozycji Klienta.
 
Nasze Studio posiada profesjonalnie wyposażoną i klimatyzowaną salę do ćwiczeń o powierzchni 45 m2, szatnię oraz recepcję wraz z poczekalnią. Dla Klientów dostępny jest przestronny parking pod lokalem.

Trener personalny, Instruktor Stretchingu Funkcjonalnego
Żaneta Dolińska
Obsługa Klienta
Violetta Dolińska
 
 1. Czas trwania każdego treningu wynosi 60 min.
 2. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach określonych na stronie www.studioindustria.pl w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ oraz na www.facebook.com/industria.rzeszow. Studio Industria zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć, jak również ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie w ustalonym terminie.
 3. Rezerwacji miejsca na treningu, w danym terminie, można dokonać przez rejestrację na stronie internetowej www.studioindustria.pl w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ, dzwoniąc do Studia pod nr tel.: 795-407-777, wysyłając maila na adres: biuro@studioindustria.pl lub wysyłając wiadomość prywatną na facebooku (www.facebook.com/industria.rzeszow).
 4. Rezygnacji z zajęć można dokonać najpóźniej dwie godziny przed treningiem. W przypadku nie odwołania rezerwacji, zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta. Przy karnetach OPEN zostanie odjęty 1 dzień ważność karnetu za każdą godzinę nieodwołanej rezerwacji.
 5. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik bez żadnych innych formalności może pojawić się o wyznaczonej godzinie, na wybranym treningu i brać w nim czynny udział.
 6. Minimalną liczbę Uczestników zajęć w danej grupie ustala się na 3 osoby. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób Studio Industria zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o odwołaniu zajęć.
 7. Zapisując się na zajęcia uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Studia Industria. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania wygodnego stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Preferowane jest ćwiczenie boso lub w skarpetkach. Uczestników zajęć prosi się o zdjęcie biżuterii i ozdób przed treningiem.
 9. Uczestnik zajęć we własnym zakresie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach fitness. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Uczestnik deklaruje, że nie posiada żadnych przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach fitness.
 10. Studio Industria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 11. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 12. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 13. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.
 15. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową.
 16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest podpisana zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach.
 17. Studio Industria zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie Studia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Studia w formie pisemnej.
 18. Studio Industria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 19. Studio Industria każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez opublikowanie jego nowej wersji.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Odpłatności dokonuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Cennik umieszczony jest na stronie www.studioindustria.pl w zakładce CENNIK
 3. Wpłat należy dokonywać na pierwszych zajęciach każdego miesiąca lub po zakończeniu zajęć, gotówką w recepcji Studia lub przelewem na konto bankowe o numerze 87 1140 2004 0000 3402 7686 4925, w treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko.
 4. Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności karnetu.
 5. Klient, który posiada wykupiony karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w Studio Industria, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online lub poprzez recepcję Studia.
 6. Karnet obejmuje określoną liczbę wejść (nie dotyczy karnetu typu OPEN), które należy wykorzystać w terminie 30 dni od dnia zakupu.