Incentive - wyjazdy motywacyjne


11.09.2017


Wyjazdy motywacyjne (Incentives) to forma dodatkowego wynagrodzenia pracowników oraz zachęta do dalszej efektywnej pracy, ktory wpływa na rozwój przedsiębiorczości w firmie. Dzięki nim buduje się więź między pracownikiem a firmą, ponadto wpływają one korzystnie na samoocenę pracownika, motywując go do większej aktywności w firmie.

Z wielu badań wynika, iż incentives pozytywnie wpływają na pracowników i na ich motywację i efektywność w pracy.

Istnieje szereg korzyści, które czerpie firma ze zorganizowanego wyjazdu motywacyjnego dla swoich pracowników. Jeżeli program motywacyjny i imprezy zorganizowane są w sposób przemyślany, nie są one jedynie kosztowną fanaberią, ale inwestycją, dzięki której zyski firmy rosną. Mowa tu nie tylko o zyskach finansowych, ale także o integracji i zwiększeniu lojalności pracowników oraz ich motywacji do dalszej pracy. W tym miejscu nasuwa się pytanie o to,czy nagrodzenie pracownika wyjazdem integracyjnym jest lepszym prezentem od nagrody pieniężnej. Dla pracodawcy w ogólnym rozrachunku jest to niewątpliwie tańsza forma nagrody. Trudniej jest bowiem zrobić wrażenie na pracowniku nagrodą pieniężną, którą pracownik odnosi zawsze do swojego dochodu. Ponadto wyjazdy lepiej zapadają w pamięć. Gotówka zostaje zużyta na podstawowe potrzeby i jej otrzymanie jest szybko zapominane. Kolejną korzyścią dla firmy jest zmotywowanie tych pracowników, którzy w wyjeździe nie wzięli udziału. Ich koledzy powracający z podróży i opowiadający o jej atrakcjach mogą zachęcić innych do cięższej pracy w celu zdobycia kolejnej podobnej nagrody. Firma ma więc korzyści, których nie odniosłaby, gdyby na przykład rozdała najlepszym pracownikom premie, ponieważ nagrodzeni nie byliby już tak chętni do opowiadania kolegom o nagrodzie. Wyjazdy jako nagrody stawiają również pracodawcę w sytuacji korzystnej w stosunku do konkurencji, gdyż program wiąże pracownika z konkretną, swoją firmą. Jest  to dość istotne, szczególnie teraz, w czasach emigracji ludzi do krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy. Nagrody pieniężne nie odgrywają już tak silnej roli jak wizja spędzenia upojnych kilku dni w niezapomniany sposób. Warto więc taką formę gratyfikacji wprowadzać w firmach. Podróż jako nagroda, oprócz przyczyniania się do osiągnięcia celów firmy, wiele ze swojej skuteczności zawdzięcza także temu, że zaspokaja niektóre z potrzeb pracownika. Na przykład, w odróżnieniu od innych nagród, ma wartość trofeum. Podnosi status społeczny, gdyż jej zdobywca jest odbierany nie tylko jako osoba osiągająca najlepsze wyniki w sprzedaży, lecz także jako jedna z niewielu osób, które przeżyły tak niezwykłe doświadczenia. Zwolennicy podróży motywacyjnych podkreślają, że każda nagroda zapewniająca nagradzanemu tego typu uznanie na długo pozostawia dobre wrażenia, co należy dodać do jej znaczenia motywującego. Inną podkreślaną korzyścią dla pracownika jest to, że jego partnerzy i inni członkowie rodziny chętniej akceptują dodatkowy czas i wysiłek, który pracownik poświęca firmie w celu otrzymania nagrody. Jeśli członkowie rodzin są także zapraszani do udziału w podróży, to wówczas są bardziej tolerancyjni i godzą się na długie godziny, jakie ich partnerzy muszą spędzić w pracy, aby zasłużyć na nagrodę. Warto zaznaczyć, że wyjazdy motywacyjne sprawiają, iż pracownicy czują się doceniani i rośnie w nich przekonanie o ich ważności. Imprezy motywacyjne to również doskonałe narzędzie w ręku kadry zarządzającej. Podczas integracji na takich wyjazdach mają okazję obserwować zachowanie swoich pracowników. Często wtedy można wyłonić liderów, a także zauważyć antypatie pracowników, co jest ważne przy tworzeniu dobrego zespołu. Starannie zaplanowany, zorganizowany i zrealizowany projekt incentive to nieoceniona korzyść dla firmy, która inwestuje w entuzjazm i kreatywność ludzi – najważniejszego czynnika sukcesu każdej firmy. Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór miejsca, rodzaju atrakcji oraz organizatora takiego wyjazdu.

Incentives mogą przyjmować różne formy i będą się one różniły w zależności, przykładowo od wielkości firmy. W mniejszych przedsiębiorstwach incentives mogą być bardziej nieformalne, czyli przykładowo mogą przyjąć formę kart upominkowych rozdawanych przez managera za dodatkowe godziny spędzone przy projekcie. W większych przedsiębiorstwach system nagradzania może być bardziej sformalizowany, gdzie najlepsi pracownicy za osiągnięcia postawionego im celu otrzymują większe i bardziej wartościowe rzeczy, jak np. sprzęt elektroniczny czy wycieczki. Incentive to coś co pracownik uzna za wartościowe, chociaż wartość tej zachęty nie musi być mierzona przez pryzmat pieniędzy. Ilustrując to przykładem, jeżeli cały zespół pracuje wspólnie nad jednym projektem i udało mu się zmieścić w terminie, każdy z pracowników dostanie dodatkowy dzień wolny w roku.

W Polsce
ten termin odnosi się przede wszystkim do wyjazdów zagranicznych dla pracowników firm. Zgodnie z definicją Society for Incentive Travel Excellence incentive travel to narzędzie zarządzania firmą, które poprzez podróże motywuje i/lub nagradza pracowników za ich nadobowiązkową pracę jednocześnie przybliżając firmę do osiągnięcia jej celów. Niektórzy psychologowie uważają, iż najlepszym sposobem by zmotywować i nagrodzić swoich pracowników jest właśnie wykorzystanie jako incentive – podróży. Nagrody pieniężne pod postacią premii za wykonanie danego celu stają się dodatkiem do wynagrodzenia i w którymś momencie tracą na wartości i w efekcie mogą doprowadzić do uczucia poddania karze, kiedy cel nie zostanie osiągnięty. Dlatego niektórzy uważają, iż wyjazdy, gdzie w nieformalnych warunkach pracownicy mogą poznać kadrę kierowniczą są bardzo efektywne i dodatkowo wspierają komunikację interpersonalną.

Podróże motywacyjne stanowią modny sposób na zwiększenie wyników przedsiębiorstwa, ale nie tylko. To także doskonała metoda, by podnieść zapał załogi w stosunku do wykonywanych obowiązków oraz zmotywować ją do osiągania lepszych wyników. Daje także wspaniałą okazję do tego, by osoby wchodzące w skład zawodowego zespołu mogły się poznać i zacieśnić więzy. Sprzyja to pozytywnej atmosferze w pracy, natomiast sam pracodawca zyskuje niezbędną wiedzę o osobowościach, z którymi współpracuje, co w dalszej kolejności wpłynąć może na wyłonienie lidera grupy i np. mieć przełożenie w awansie. Często bowiem anonimowo w wyjazdach motywacyjnych biorą udział specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub psycholodzy. Dlatego też specyfiką tej formy gratyfikacji jest pozorna sytuacja swobody uczestników. Sam wypoczywający z kolei ma możliwość sprawdzenia swoich możliwościach w niecodziennych okolicznościach. Przede wszystkim zaś służą odpoczynkowi i nabraniu sił do dalszej, bardziej efektywnej pracy. Oprócz tego wyjazdy motywacyjne stanowią narzędzie, niezbędne w czasach kryzysu na rynku, którego pracodawca może użyć, chcąc pokazać pracownikowi, że ceni go i ważne są dla niego jego umiejętności. Tym samym zyskuje jego zwiększoną lojalność w stosunku do firmy, wdzięczność oraz entuzjazm. Poza tym wpływa także na kreatywność nagrodzonych w ten sposób pracowników.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Incentive

Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie  na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników

http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,245,incentive-czy-taki-rodzaj-motywacji-sie-oplaca.html

 

wróć do listy newsów
Udostępnij: